O nas

Właścicielka biura Wanderlust, Przewodnik Górski, główny organizator zamieszania 

Anna Bejm 

Przewodnik Górski


Biuro turystyczne Wanderlust powstało w 2016 roku, z pasji do górskich wędrówek i turystyki z którą związana jestem już od wielu lat. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku   Menedżer turystyki oraz licencjackie na kierunku Zarządzanie Gospodarką turystyczną i Hotelarstwem.  Od początku działalności stawiałam na to aby być legalnym organizatorem turystyki. Od 7 lat jestem również Przewodnikiem Górskim Sudeckim. W mojej pracy stawiam przede wszystkim na bezpieczeństwo i nie wyobrażam sobie świadomie narażać kogokolwiek na jego brak. Na górskich wycieczkach które prowadzę oprócz przekazywania ciekawych historii z regionu staram się rozwijać samoświadomość uczestników na temat ich własnego bezpieczeństwa w górach i nie tylko w nich.  Góry to moja największa pasja, przez ostatnie cztery lata zorganizowałam kilkadziesiąt wycieczek szkolnych, górskich, zakładowych, firmowych czy również dla wspaniałych seniorów. Od 2018 roku organizuje wraz z Karolem Nienartowiczem warsztaty fotograficzne, co warto podkreślić - jedne z nielicznych warsztatów fotograficznych w kraju prowadzonych w sposób legalny ( forma warsztatów fotograficznych wpisuję się w definicje imprezy turystycznej, a ta trwająca powyżej 24 godzin wymaga organizowania jej przez Organizatora turystyki). Pasjonują mnie Sudety, górskie wędrówki i przede wszystkim ludzie z którymi wyruszam w drogę :-) 


Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i
Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

nr.  ewidencyjny:  698/42/2016

Warsztaty Fotograficzne, człowiek "Warun" 

Karol Nienartowicz 

Karol Nienartowicz

Fotografuję góry od 2003 r. W latach 2003-2005 pracowałem sprzętem analogowym, również sam wywoływałem zdjęcia w ciemni. Ten okres nauczył mnie podstaw fotografii. W 2005 roku kupiłem pierwszą cyfrówkę i zainteresowałem się fotografią cyfrową, dzięki której tak naprawdę odkryłem fotografowanie gór w Polsce i sąsiednich państwach. Od 2009 roku łączę pasję fotografowania z pasją podróży trekkingowych po górach Europy i świata. Podczas swoich wypraw jeżdżę przede wszystkim w góry, gdzie nadrzędnym celem jest fotografowanie. Najchętniej nocuję w namiocie, zwykle w miejscach odludnych lub trudno dostępnych, by z dala od ludzi łapać wieczorne i poranne światło. Nie lubię schronisk i szeroko pojętej cywilizacji w górach. Najlepiej czuję się w miejscach dzikich i dziewiczych – takich, w których spotkanie drugiego człowieka jest przyjemnością, a nie koniecznością. Lubię się zmęczyć i wstawać wcześnie rano, by oglądać widoki, które inni przesypiają. Jeśli interesuje Cię więcej informacji na mój temat oraz chciałbyś poczytać o moich fotograficznych początkach, inspiracjach i przygodach – polecam książką Górskie wyprawy fotograficzne, gdzie zostało to wszystko opisane. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym co się u mnie dzieje zapraszam na Facebook i Instagram.

Od 2009 r. cyklicznie podróżuję w góry również poza Polskę. Podczas swoich wyjazdów, w czasie 8 lat, odwiedziłem ponad 40 krajów na 4 kontynentach. Fotografowałem w następujących miejscach:

 • Górach Skandynawskich w Norwegii, Szwecji i Finlandii
 • Górach Islandii
 • Alpach we Francji, Szwajcarii, Austrii, Słowenii, Włoszech, Niemczech i Liechtensteinie
 • Sudetach w Polsce i Czechach
 • Górach Połabskich w Czechach i Niemczech
 • Jurze Szwabskiej w Niemczech
 • Karpatach w Polsce, Rumunii, na Słowacji, Ukrainie, Węgrzech
 • Górach Przeklętych w Albanii i Czarnogórze
 • Górach Nemërçkë w Albanii
 • Górach Galicica w Macedonii
 • Górach Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny
 • Pirynie, Rile i Starej Płaninie w Bułgarii
 • Górach Pindos, Tajget, Meteorach i na Olimpie w Grecji
 • Grampianach i Górach Kaledońskich w Szkocji
 • Górach Jordanii i Izraela
 • Andach Patagońskich i Ziemi Ognistej w Chile i Argentynie

Z miejsc leżących poza górami fotografowałem holenderskie wiatraki oraz pola pełne hiacyntów i tulipanów, pejzaże miejskie w krajach Beneluxu, zabytki stolic i dużych miast w krajach Bałtyckich i Rosji, pejzaże Anglii, oraz krajobraz miejskiej dżungli w Nowym Jorku. Największym sentymentem darzę jednak Karkonosze w których się wychowałem i mieszkałem przez 28 lat. Od 2013 r. jestem licencjonowanym przewodnikiem sudeckim. Przez 3 lata mieszkałem w Gdańsku, gdzie zajmowałem się głównie fotografią morską i miejską. W Gdańsku pracowałem przy tworzeniu filmu „Twój Vincent”, który otrzymał nominację do nagród Bafta, Złotego Globu i Oscara. W filmie byłem odpowiedzialny za malowanie ujęć o dużym ruchu. 10 scen spod mojej ręki możecie zobaczyć na ekranie. W latach 2016-2018 mieszkałem w Zakopanem, gdzie ponownie fotografowałem górskie pejzaże. Od września 2018 r. mieszkam na stałe w Krakowie.

Mam w dorobku kilka wystaw, publikacje we wszystkich wiodących mediach opiniotwórczych w Polsce, periodykach górskich i podróżniczych, wygrane i wyróżnienia w konkursach krajowych i zagranicznych, 5 występów w telewizji, a nawet własne tagi na Pudelku i biografię na Wikipedii (sprawdźcie!). W 2018 r. ukazała się moja debiutancka książka o fotografowaniu w górach Górskie wyprawy fotograficzne.

O moich publikacjach, spotkaniach i osiągnięciach poczytasz w poniższych zakładkach mojej strony:

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.WANDERLUST.SHOPLO.COM

§ 1. DEFINICJE:

 • 1) Serwis internetowy – Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.wanderlust.shoplo.com, prowadzony przez Sprzedawcę,
 • 2) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730),
 • 3) Sprzedawca – Anna Bejm prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Wanderlust Anna Bejm” z zakładem głównym pod adresem: ul. Malinnik 13, 58-560 Jelenia Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6112704181, REGON: 366027113, e-mail: bt.wanderlust@gmail.com, tel. 502 405 102, wpisana do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 698/42/2016, będąca organizatorem turystyki w rozumieniu art. 4 pkt 8 Ustawy,
 • 4) Klient – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego, zawierający ze Sprzedawcą Umowę,
 • 5) Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę lub korzystająca z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • 6) Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę lub korzystający z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,
 • 7) Formularz Rezerwacji – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację,
 • 8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą poprzez dokonanie rezerwacji Imprezy turystycznej lub Wycieczki,
 • 9) Umowa – umowa o udział w Imprezie turystycznej w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy, tj. umowa dotycząca Imprezy turystycznej jako całości lub - jeżeli Impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów - wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej Imprezy turystycznej, albo umowa o organizację Wycieczki, będące umowami o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Serwisu w języku polskim, na warunkach określonych w Umowie, OWŚUT, innych załącznikach do Umowy oraz we właściwych przepisach prawa,
 • 10) Impreza turystyczna – zgodnie z art. 4 pkt 2 Ustawy jest to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, które spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1 Ustawy, w tym w szczególności poprzez połączenie tych usług turystycznych przez Organizatora, oferowanie i sprzedawanie tych usług po cenie obejmującej wszystkie usługi stanowiącej cenę całkowitą lub oferowanie i sprzedawanie tych usług przy użyciu określenia „Impreza turystyczna” lub podobnego określenia,
 • 11) Wycieczka – Imprezy turystyczne oraz powiązane usługi turystyczne trwające krócej niż 24 godziny (chyba że obejmują nocleg), o których mowa w art. 3 pkt 3 Ustawy i wobec których przepisy Ustawy nie mają zastosowania,
 • OWŚUT – Ogólne Warunki Świadczenia Usług Turystycznych podczas Imprez turystycznych oraz Wycieczek organizowanych przez Sprzedawcę,
 • Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Klientowi agregację wybranych Imprez turystycznych lub Wycieczek przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Imprez turystycznych lub Wycieczek,
 • Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę i potwierdzająca zawarcie Umowy,
 • Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Imprezy turystyczne lub Wycieczki, które mogą być przedmiotem Umowy, lub inna korzyść przewidziana dla Klienta w związku z zawarciem Umowy,
 • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Klienta na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych z Serwisem internetowym,
 • Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Serwisu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
 • 18) Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 7 Regulaminu,
 • Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o Imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361, ze zm.), która wdraża na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015 r.),
 • 20) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Serwisie internetowym polegają na umożliwieniu Klientowi przez Sprzedawcę:
 3. zawierania Umów na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 4. nawiązania kontaktu w celu uzyskania szerszej informacji o świadczonych przez Sprzedawcę usługach,
 5. otrzymywania Newslettera,
 6. korzystania z innych usług dostępnych w Serwisie internetowym.
 7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Imprezach turystycznych lub Wycieczkach podane w Serwisie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Sprzedawca prowadzi w ramach Serwisu internetowego sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów oraz Zamówień.
 10. W Serwisie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Serwisie internetowym przez Sprzedawcę.
 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 12. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 czerwca 2020 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
 13. Do skutecznej realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 14. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby można było się z nim w dowolnym momencie zapoznać.
 15. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu zawiera Umowę na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134), przy czym zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, przepisów wskazanej ustawy nie stosuje się do Umowy, z wyjątkiem art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 i art. 20 ust. 2 tej ustawy, w związku z czym Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO.

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego jest całkowicie dobrowolne.
 1. Klient nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu internetowego, w tym w szczególności Klient nie może:
 • ingerować w treść i elementy graficzne Serwisu internetowego,
 • zamieszczać w Serwisie internetowym treści o charakterze bezprawnym,
 • wprowadzać do Serwisu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
 • wykorzystywać Serwisu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Serwisu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz, jeżeli nie jest to przedmiotem Umowy.
 • Przy wypełnianiu Formularza Rezerwacji, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, OWŚUT, innych załączników do Umowy i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.
 1. Podczas korzystania z Serwisu internetowego, Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy .
 2. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 3. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245), zwane dalej łącznie Materiałami, zamieszczone w Serwisie internetowym są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów.
 4. Zarówno Klient, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Serwisu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach wskazanych w punkcie poprzedzającym.
 5. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 6. Klient ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z: 

  a) naruszeniem przez Klienta przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
  b) 
  nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,
 7. zamieszczaniem w Serwisie internetowym jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów, o których mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu, w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu takie prawa przysługują.
 8. Odpowiedzialność Klienta, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

§ 4. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

 1. Klient może złożyć Zamówienie:

  a)poprzez wypełnienie Formularza Rezerwacji w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) – Klient wyszukuje Imprezę turystyczną lub Wycieczkę, a następnie powinien dodać Imprezę turystyczną lub wycieczkę do Koszyka (przycisk „do koszyka”), kliknąć „Zamawiam”, wypełnić Formularz Rezerwacji o wymagane dane i informacje, zaakceptować niniejszy Regulamin, Umowę, OWŚUT, inne załączniki do Umowy i Politykę prywatności oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem („Zamawiam i płacę”), a następnie opłacić Zamówienie,
  b) na adres e-mail Sprzedawcy: bt.wanderlust@gmail.com w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) - Klient powinien w wiadomości e-mail stanowiącej oświadczenie woli o chęci złożenia Zamówienia wskazać, która Impreza turystyczna lub Wycieczka ma być objęta Zamówieniem oraz opłacić Zamówienie, przy czym w dalszej kolejności Umowa zostanie zawarta w formie korespondencyjnej w postaci wymiany korespondencji z Klientem obejmującej podpisane egzemplarze Umowy i jej załączników (forma pisemna) lub skan podpisanej Umowy wraz załącznikami wysłany przez Klienta na adres e-mail Sprzedawcy (forma dokumentowa).
 2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym.
 3. Umowę między Sprzedawcą a Klientem uznaje się za zawartą z chwilą:

  a)otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym – w przypadku zawarcia Umowy w sposób, o którym mowa w pkt 1 lit. a niniejszego paragrafu,
  b) otrzymania przez Sprzedawcę podpisanego przez obie strony egzemplarza Umowy wraz z załącznikami w formie pisemnej lub dokumentowej – w przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b niniejszego paragrafu.
 4. Złożone Zamówienia są realizowane niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta płatności zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.
 5. Czas realizacji Zamówienia może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient - pomimo wezwania - nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem § 5 pkt 7 Regulaminu.

§ 5. PŁATNOŚCI.

 1. W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Serwisie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.
 2. Ceny podane w Serwisie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają wszystkie wymagane prawem składniki.
 3.  O całkowitej cenie za Imprezę turystyczną lub Wycieczkę objęte Zamówieniem, Klient informowany jest przed złożeniem Zamówienia.
 4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Klient wyraża zgodę, że jako Dowód Zakupu otrzyma fakturę elektroniczną na podany w Formularzu Rezerwacji adres e-mail, jeżeli Klient wyrazi taką chęć i zaznaczy odpowiednią opcję przy składaniu Zamówienia.
 5. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówioną Imprezę turystyczną lub Wycieczkę:

  a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy – Zamówienie jest realizowane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy,

  b) płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic lub Maestro - Zamówienie jest realizowane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,

  c) płatność za pośrednictwem platformy internetowej PayPal - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie

  d) płatność za pośrednictwem platformy internetowej Shoplo Płatności - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,
 1. Wyboru sposobu płatności dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.
 2.  W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca może wezwać Klienta do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 7 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Sprzedawca może anulować Zamówienie, informując o tym Klienta drogą mailową lub telefoniczną.
 3.  W razie opóźnienia w płatności przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649).
 4. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu internetowego, o których mowa w pkt 5 lit. c niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy PayPal dostępnej na stronie www.paypal.com – przez PayPal Polska sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225.
 5. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu internetowego, o których mowa w pkt 5 lit. d niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy Shoplo Płatności którą obsługuje– Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.
 6. Szczegóły dotyczące płatności zawarte są w Umowie oraz w OWŚUT stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający  dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego. 

§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Umowy będą rozpatrywane na zasadach wskazanych w OWŚUT stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów.
 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności (http://wycieczki-wanderlust.pl/ochrona-danych-osobowych-w-biurze-wanderlust/) .

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać dalszego korzystania z Serwisu internetowego.
 3. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 4. Klient będący Konsumentem może:
 5. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu (adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-059 Wrocław, e-mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl, strona internetowa: www.wiih.ibip.wroc.pl),
 6. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Sprzedawcy (tj. sąd w Jeleniej Górze), a w przypadku Klienta będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 4.07.2020


POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.WANDERLUST.SHOPLO.COM

 1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.wanderlust.shoplo.com, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest Anna Bejm prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Wanderlust Anna Bejm” z zakładem głównym pod adresem: ul. Malinnik 13, 58-560 Jelenia Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6112704181, REGON: 366027113, e-mail: bt.wanderlust@gmail.com, tel. 502 405 102.
 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszystkie osoby przetwarzające Państwa dane osobowe zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
 4. imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rezerwacji, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z oferty naszego Serwisu internetowego,
 5. numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów), a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rezerwacji, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z realizacją usług na Państwa rzecz, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z ofertą naszego Serwisu internetowego,
 6. adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rezerwacji lub formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożonego zamówienia, kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizacją zamówienia, jak również odpowiadamy na pytania związane z ofertą naszego Serwisu internetowego; jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie treści marketingowych i zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysyłać do Państwa kilka razy w miesiącu informacje handlowe,
 7. adres zamieszkania– mogą być przetwarzane w związku z wypełnianiem formularza rezerwacji albo w celu przygotowania na Państwa prośbę oferty w przypadku przekazania tych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym,
 8. NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,
 9. adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 10. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów) za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 11. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne przypadkach wskazanych w punkcie poprzedzającym, w tym w szczególności:
 12. w celu korzystania z usług oferowanych w naszym Serwisie internetowym,
 13. w celu realizacji usług zamówionych przez Państwa w naszym Serwisie internetowym,
 14. w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego,
 15. w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.
 16. W przypadku, gdy w ramach Serwisu internetowego podają Państwo dane osobowe innych osób fizycznych (Podróżnych), wówczas dokonują Państwo tego w oparciu o przepisy prawa (w przypadku opiekunów prawnych czy przedstawicieli ustawowych) albo w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i które są nam przekazywane. Postanowienia pkt 3 i 4 powyżej stosuje się odpowiednio.
 17. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 18. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 19. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej.
 20. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt 3 i 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt 11 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte) lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).
 21. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 22. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, lub
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
 • art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania - np. w przypadku świadczenia usługi newslettera..
 • Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.
 • W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego w związku z realizacją na Państwa rzecz umowy lub usług, wówczas, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO. W razie braku zastosowania art. 45-47 RODO, przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić pod warunkiem, że:
 • wyrażą Państwo wyraźną zgodę na takie przekazanie po uprzednim poinformowaniu Państwa o ryzyku, jakie się z tym wiąże, lub
 • przekazanie jest niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Państwa żądanie, lub
 • przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w Państwa interesie między nami a innym podmiotem (dotyczy Podróżnych, w imieniu których umowa zostanie lub została zawarta), lub
 • przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
 • W przypadku występowania przycisku „Lubię to!” albo innych łącz w ramach Aplikacji do kont Administratora w social media, w zakresie danych dotyczących w szczególności IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, w przypadku korzystania przez Administratora z produktów Facebook (np. Facebook, Messenger, Instagram), wówczas powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Facebook Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, miałoby miejsce przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, odbywa się to na zasadach określonych w punkcie poprzedzającym.
 • Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, z uwzględnieniem pkt 16 poniżej.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w związku z realizacją zawartej umowy przede wszystkim podmiotom świadczącym usługi noclegowe (hotele, hostele, kempingi, pensjonaty itp.), usługi przewozu (linie lotnicze, linie kolejowe, przewoźnicy autobusowi itp.) oraz firmom ubezpieczeniowym, jak również podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 • Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania następującym podmiotom:
 • świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
 • świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego.
 • Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 • Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
 • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
 • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
 • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
 • w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 11 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

 1. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt 21 poniżej.
 2. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: bt.wanderlust@gmail.com lub w formie pisemnej na następujący adres korespondencyjny: ul. Malinnik 13, 58-560 Jelenia Góra.
 3. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 4. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
 5. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 6. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 7. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 8. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 9. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 10. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności w odniesieniu do naszych klientów, kontrahentów oraz subskrybentów newslettera.
 11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. DEFINICJE
 1. Administrator – Anna Bejm prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Wanderlust Anna Bejm” z zakładem głównym pod adresem: ul. Malinnik 13, 58-560 Jelenia Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6112704181, REGON: 366027113, e-mail: bt.wanderlust@gmail.com, tel. 502 405 102.
 2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES
 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 6. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 7. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl